ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α21 είναι το επίδομα παιδιού

Κωτ κοινωνικό τιμολόγιο Ρεύματος έχουμε το ΚΩΤ Α και το ΚΩΤ Ω

ΚΕΑ κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης η ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα

Επίδομα Θέρμανσης.

Εποχικό εισόδημα ΟΑΕΔ.

Επίδομα τακτικής ανεργίας

Επίδομα μακροχρόνια ανέργων μετά από επίδομα ανεργίας

Επίδομα στέγασης είναι το επίδομα ενοικίου

Επιδόματος Γέννησης.

Κύλιση προς τα επάνω